ساختار انقلاب خورشید پنجشنبه تابستان

ساختار: انقلاب خورشید پنجشنبه تابستان تابستانی کره شمالی کره شمالی اخبار علمی و آموزشی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی ۳۷ روز پنجشنبه ۳۱ خرداد تابستان شروع می‌شود / ساعت ۱۴

پنجشنبه 31 خرداد 1397 ساعت 14:37 دقیقه خورشید به نقطه انقلاب تابستانی رسیده و تابستان در نیمکره شمالی شروع می‌شود. 

۳۷ روز پنجشنبه ۳۱ خرداد تابستان شروع می‌شود / ساعت ۱۴

ساعت ۱۴:۳۷ روز پنجشنبه ۳۱ خرداد تابستان شروع می شود

عبارات مهم : انقلاب

پنجشنبه 31 خرداد 1397 ساعت 14:37 دقیقه خورشید به نقطه انقلاب تابستانی رسیده و تابستان در نیمکره شمالی شروع می شود.

به گزارش خبرآنلاین، مسعود عتیقی مدیر انجمن نجوم آماتوری راجع به انقلاب تابستانی 97 نکاتی را به ایرنا گفت که برگزیده آن به شرح زیر است:

– انقلاب تابستانی طولانی ترین روز سال است که طول مدت روز 17 ساعت می شود.

۳۷ روز پنجشنبه ۳۱ خرداد تابستان شروع می‌شود / ساعت ۱۴

– ازنظر تقویمی و عرفی انقلاب تابستانی روز اول تیرماه در نظر گرفته می شود ولی ازنظر نجومی انقلاب تابستانی هر چهار سال یک بار در آخر خردادماه و سه بار اول تیرماه رخ می دهد.

– هنگامی که خورشید به این نقطه انقلاب تابستانی می رسد، هنگام ظهر بیشترین ارتفاع را نسبت به افق جنوب ناظر دارد و در شمالی ترین سمت نسبت به نقطه افق شرق طلوع کرده و در شمالی ترین سمت نسبت به نقطه افق غرب غروب می کند.

پنجشنبه 31 خرداد 1397 ساعت 14:37 دقیقه خورشید به نقطه انقلاب تابستانی رسیده و تابستان در نیمکره شمالی شروع می‌شود. 

واژه های کلیدی: انقلاب | خورشید | پنجشنبه | تابستان | تابستانی | کره شمالی | کره شمالی | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz